مرکز آموزش بازرگانی کاشان

درباره ما

مرکز آموزش بازرگانی کاشان


مرکز آموزش بازرگانی شهرستان ویژه کاشان فعالیت رسمی خود را در مهرماه سال 1391وبه منظور توسعه سرمایه های انسانی بخشهای تولید ،صنعت و تجارت شهرستان و توانمند سازی علمی ایشان برای پیشبرد نظام نوین تجاری کشور فعالیت خود را آغاز نموده است .

چشم انداز مرکز VISION : 

مرکز به روزی می اندیشد که با تکیه بر اندیشه ای الگوساز،پویا ،خواستی متعالی و نگاهی ماندگار با برنامه ریزی و نظارت راهبردی :
  -نیازهای آموزشی تخصصی حوزه کسب و کار هرکاشانی ،خواستی متعالی و نگاهی ماندگار با برنامه ریزی و نظارت راهبرد:   
  -تصویر تجاری متفاوت از شهرستان کاشان در راستای اهداف ذکر شده د سند چشم انداز 20 ساله کشور در سطح ملی و بین المللی ایجاد نماید.
  -طی 10سال یکی از 10 موسسه برتر تاثیر گذار ،پیشرو و مبدع در سطح ملی در حوزه توانمند سازی سرمایه های انسانس حوزه کسب و کار باشد.   
   -طی 5سال ،موثرترین کانون جامع تخصصی ،اثربخش وکارآمد در خصوص توانمند سازی سرمایه های انسانی در حوزه کسب و کار شهرستان کاشان 
  -مشاور و مرجع تخصصی ،انعطاف پذیر و چابک ،کاربردی د رخصوص آموزشهای بازرگانی در شهرستان کاشان
  -مرکزی اثر بخش در تقویت و ارتقاء صادرات و توسعه تجارت خارجی 

ماموریت مرکزMISSION

توسعه سرمایه های انسای حوزه ی کسب کار شامل بخش های بازرگانی ،صنعت و معدن و توانمند سازی علمی و مهارتی فعالان عرصه های اقتصادی کشور.
اندیشه مرکز:
خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
رویکر مرکز: 
-مشارکت فعال در فرایند توسعه موزون و پایدار شهرستان و تبدیل به استان شدن
-مشارکت در فرایند تصمیم سازی مدیران بخش دولتی و غیر دولتی در حوزه کسب و کار
مجوز آموزشی
-وزارت صنعت ،معدن و تجارت (موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی)

اهداف و حوزه فعالیت:

مرکزآموزش بازرگانی در چارچوب فلسفه ی وجودی و ماموریت خود خدمات آموزشی ،تخصصی و حرفه ای به شرح زیر را ارائه می نماید:

*برگزاری دوره های آموزش کوتاه مدت و بلند مدت مرتبط با حوزه کسب وکار
*طراحی و اجرای دوره های آموزشی اختصاصی در محل سازمانها
*آموزش از راه دور و یادگیری الکترونیکی
*برگزاری کارگاه ها وسمینارهای آموزشی
*مشاوره و برناه ریزی آموزشی
*انجام طرحهای نیاز سنجی آموزشی


دامنه تخصصی خدمات:
*بازرگانی و تجارت بین الملل
*بازاریابی وفروش
*لجستیک و مدیریت زنجیره تامین
*تولید وصنعت
*دوره های ویژه ی نهضت کاهش قیمت تمام شده
*دوره های ویژه صنعت نمایشگاهی
*دوره های ویژه صنعت بسته بندی
*حقوق تجارت و امور قراردادهای تجاری
*تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات
*دوره های ویژه اصناف
Business English*زبان انگلیسی بازرگانی (زبان کسب و کار )
اقتصاد ومالی تجارت*
*مدیریت سیستم ها
*بهره وری اداری و سازمانی
*دوره های آموزشی ویژه پشتیبانی از برنامه های کلیدی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
*سایر دوره های آموزشی مورد نیاز در بنگاه های کسب وکارهای کوچک و متوسط در بخش کسب و کار


ارزشها:
-رضایت مخاطبین و دانش پذیران
-انضباط سازمانی
-آموزش کیفی
-کارگروهی
-ابتکار و نواندیشی
-کیفیت گرائی و تعالی جوئی
-رعایت اصول اخلاق حرفه ای
-دانش محوری و علم گرایی
-تعهد و صداقت
-کارآفرینی و نوآوری


هدف ما ارائه آموزشهاس اثربخش است
انتخاب درست امروز                 موفقیت بزرگ فردا
آموزش اثربخش کلید تحول در بخش کسب و کار کشور