نوین تجارت

بیزینس مدل
درباره دوره

درشرایطی که بحران وجود ندارد و رقابتی اساسا در پیش نیست شما مختارید به هرگونه که می خواهید کسب و کارتان را پایه ریزی کنید، اما بیش از یک قرن از چنین شرایطی می گذرد و هیچ بنگاه کسب و کاری دیگر چنین شرایطی را تجربه نمی کند، لذا ناگزیریم تا با تکنیک های فرم دهی و قالب بندی انواع کسب و کارها آشنا شویم تا بتوانیم برای تجارت خود شکل و فرمی مناسب با بیشترین بازدهی را با توجه به شرایط بازار و بازخورد مشتریان آن تنظیم، طراحی و اجرا کنیم.

مدل کسب و کار به ما کمک می کند تا ساختار مناسب خود را بهمراه بهترین مدل درآمدی پیدا کرده و آن را پایه گذاری کنیم.

اهداف

سرفصلها:

تعریف کسب و کار

-انواع کسب و کار

-انواع پلتفرم ها

-انواع ترکیب های جدید ساختاری

-انواع گونه های درآمدی

-تنظیم و مستند سازی مدل تجارت

-روان سازی ارتباطات اجزای کسب و‌کار

مخاطبین دوره:

-صاحبین کسب و کار

-کارآفرینان

-استارتاپ ها

-مشاوران و کوچ های کسب و کار

-منتورهای استارتاپی

-دانشپذیران دوره های MBA

-کارشناسان سیستم ها و روشهای کسب و‌کار

خروجی دوره
مخاطبین این دوره
دیدگاه ها
نظرات مخاطبین دوره
پیشنهادهای ها
کتاب ها و دوره های پیشنهادی