نوین تجارت

بیزینس پلن
درباره دوره

اگر سازمان را به يك وسيله نقليه تشبيه كنيم كه به سمت اهداف خود در حركت است مديران شركت ها، بعنوان راه برنده سازمان، از طريق تحليل اطلاعات و شاخص هاي مختلف كه وضعيت گذشته، حال و آينده سازمان را نشان مي دهند و نقش عقربه ها و نشانگرهاي روي داشبورد را بازي مي كنند سازمان خود را هدايت مي كنند. اين اطلاعات و شاخص ها، اغلب از جنس مالي و اقتصادي هستند و مديريت ارشد مي بايست اشراف لازم را بر دانش تجزيه و تحليل آنها داشته باشد. مديريت سرمايه گذاري ها، از حوزه هاي اصلي هدايت سازمان به شمار مي رود.

در گردهمايي حاضر، سعي مي شود كه به ساده ترين شكل ممكن و با استفاده از نمونه كاوي هاي ملموس و مشمول صنايع منطقه كاشان، شناخت مناسبي از دانش مديريت مالي و اقتصادي سازمان بالاخص در حوزه سرمايه گذاري ايجاد شود. نگاه اين سمينار،‌ نگاهي مديريتي(از بالا به پايين) بوده و هدف نهايي اين خواهد بود كه فراگيران بتوانند فرصتهاي سرمايه گذاري مختلف پيش روي خود را با تكنيكهاي بازاري و در عين حال، بروز، تحليل نموده و تصميمات لازم را اخذ نمايند.

در انتهاي دوره ، هم انديشي ويژه اي نيز در خصوص فرصتهاي سرمايه گذاري برتر كشور نيز برگزار خواهد شد.

اهداف

سرفصل های دوره:

تحليل نرخ اسكونت (Discounting rate)

تحليل نرخ تورم و صرف ريسك در سرمايه گذاري

بررسي انواع روش هاي محاسبه بازده سرمايه گذاري

بررسي تفاوت ها و تشابهات ديدگاه هاي حسابداري و اقتصادي در سرمايه گذاري

پيش بيني درآمدها و هزينه هاي سرمايه گذاري

تحليل چرخه عمر بازارهاي سرمايه گذاري

ارزيابي ريسك هاي سرمايه گذاري

بررسي سنجه هاي سرمايه گذاري؛NPV و IRR و Payback ...

تحليل عملياتي طرح (قيمت تمام شده و نقطه سر به سر و حاشيه سود محصولات)

خروجی دوره
مخاطبین این دوره
دیدگاه ها
نظرات مخاطبین دوره
پیشنهادهای ها
کتاب ها و دوره های پیشنهادی