نوین تجارت

سمینار اقتصاد کسب و کار
درباره دوره

سرفصل های دوره : 

 • مفاهیم پایه علم اقتصاد
 • تشریح مدل اقتصاد ایران
 • شاخصه های تاثیر گذار بر نرخ ارز در ایران
 • تورم و الگوی تورم در ایران
 • کسب و کارهای سود ده در ایران
 • تحلیل عوامل محیطی یک کسب و کار با مدل PESTEL
 • تحلیل رفتار مصرف کننده ایرانی در سال 1400
 • نحوه محاسبه مارکت سایز با اقتصاد ایران
 • مدیریت هزینه در سازمان
 • مهم ترین مزیت رقابتی در اقتصاد کسب و کار
 • حد قابل قبول اجازه در کسب و کار
 • نسبت دارایی به فروش در کسب و کارهای پربازده
 • نرخ بازگشت سرمایه منطقی
 • ورشکستگی و انواع آن
 • ریسک های کسب و کارها در ایران در سال 1401
 • تحلیل آمار میزان دارایی قابل قبول یک ایرانی و سرانه درآمد
 • شناسه نقطه بهینه سودآوری در کسب و کار
 • توصیه مهم برای کسب و کارها در اقتصاد ایران
 • فرمول های چکاپ اقتصادی در کسب و کار
 • شاخص های کیفی کنترل عملکرد کارکنان سازمان
اهداف
خروجی دوره
مخاطبین این دوره
مدرس این دوره
سيد مهدی ميررفيع

سيد مهدی ميررفيع

سوابق آموزشی و تدریس

کارگاه آموزشي مهارتهای ارتباط تلفنی موثر  شرکت توسعه و نوآوری شهر )بانک شهر(

سمينار آموزشی مهارتهای ارتباط تلفنی موثر شرکت پارس جم.

سمينار آموزشی مهارت ها و تکنيک های ارتباط با مشتری شرکت پارس جم.

سمينار آموزشي تحول در فروش شرکت آريانا

سمينار آموزشي برندينگ شركت آريانا

سمينار آموزشي مهارت هاي ارتباط با مشتري در شرکت LG 

بيش از 40 دوره 6 ساعته در شهرهاي، تهران، كرج، تبريز، اصفهان، مشهد، بابل، رشت، شيراز، اهواز

کارگاه آموزشي مديريت شکايات مشتريان شرکت LG 3 دوره .

کارگاه آموزشي ارتباط با مشتري شرکت کارگزاري بورس مفيد

کارگاه آموزشي بهبود عملکرد و ايجاد خلاقيت شرکت کارگزاري بورس مفيد

کارگاه آموزشی اصول برگزاری نمايشگاه شرکت کارگزاري بورس مفيد

کارگاه آموزشی اصول برگزاری نمايشگاه شرکت تدبير پرداز.

کارگاه آموزشی بازاريابی و فروش زبان بدن مهارتهای ارتباط با مشتری در شرکت تدبير پرداز.

کارگاه آموزشی مهارت های ارتباط تلفنی مديريت رسيدگی به شکايات در شرکت تدبير پرداز.

کارگاه آموزشي بهبود عملکرد و ايجاد خلاقيت. شرکت LG - 6 دوره 4 ساعته.

مهارت های علمی و تخصصی
دیدگاه ها
نظرات مخاطبین دوره
پیشنهادهای ها
کتاب ها و دوره های پیشنهادی