مرکز آموزش بازرگانی کاشان

توضیحات

شروع نهمین دوره مدیریت عالی کسب و کار

 شرکت نوین تجارت برگزار می کند نهمین دوره مدیریت عالی کسب و کار در کاشان باحضور مدیران، صاحبین کسب و کار و صنایع  برگزار می شود . عناوین کلی دوره شامل : 

۱- مدیریت رفتار سازمانی   ۲- مدیریت منابع انسانی   ۳- مدیریت ارتباطات     ۴- اقتصاد برای مدیران

۵- تِئوری سازمان و ساختار سازمانی  ۶ - مدیریت استراتژیک  ۷- مدیریت بازاریابی و تبلیغات    ۸- مدیریت فروش

۹- مدیریت ارتباط با مشتری    ۱۰- بیزینس مدل      ۱۱- اصول و فنون مذاکره     ۱۲- مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

۱۳- اصول برند سازی و مدیریت برند     ۱۴- بیزینس پلان    ۱۵- قوانین بیمه و مالیات    ۱۶- تنظیم قرارداد ها   و ...