مرکز آموزش بازرگانی کاشان

توضیحات

سمینار صادرات و دروازه های ورود به بازارهای خارجی

شرکت نوین تجارت برگزار می کند 
چهارشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۸ با حضور دکتر رحیم محترم مشـاور  و کارشناس ارشد فـروش و بـازرگانی  بین الملل
سرفصل های سمینار :
آشنایی با فرایند صادرات
مبانی بازاریابی بین الملل
گردآوری ، تجزیه و تحلیل بازارهای خارجی
آشنایی روش های ورود به بازارهای خارجی
بازاریابی بین المللی درعمل

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره تلفن های :
۰۳۱۵۵۴۱۴۴۸۸   -   ۰۹۱۳۰۸۲۴۴۸۸  
تماس حاصل فرمایید