مرکز آموزش بازرگانی کاشان

توضیحات همایش

فرصت های سرمایه گذاری در سال 94

رویکرد های همایش:

1-پیش بینی سرمایه گذاری در بازار بورس و ارز 

2-تحلیل وپیش بینی سرمایه گذاری در بازار مسکن

3-بررسی آینده تولید و صنعت

تاریخ برگزاری: چهارشنبه 23 اردیبهشت ماه 

زمان برگزاری: ساعت 15 الی 20

مکان: سالن همایش های دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

تلفکس: 89-55471388

پست الکترونیکی: kashanbtc93@gmail.com

هزینه همایش به صورت آزاد: 970.000ریال