مرکز آموزش بازرگانی کاشان

متن خبر

صدور گواهی الکترونیکی توسط مرکز آموزش بازرگانی

قابل توجه مودیان مالیاتی، مشاورین املاک، کاربران سامانه ستاد و کاربران سایر سامانه های دارای قابلیت استفاده از امضای الکترونیکی :

صدور گواهی الکترونیکی توسط مرکز آموزش بازرگانی و کلیه نمایندگی های تحت پوشش در سراسر کشور

 

جهت ثبت نام با شماره های : 

031-55471388 - 031-55471389 مرکز آموزش بازرگانی کاشان  تماس بگیرید.

www.btckashan.ir