مرکز آموزش بازرگانی کاشان

متن خبر

اولین همایش بین المللی سیاست های صنعتی و تجاری

اولین همایش بین المللی سیاست های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال توسط موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود.

 

با عنایت به توصیه های ریاست محترم جمهور در آغازین روز سال جاری و تاکید بر تولید، صادرات و اشتغال به عنوان سه محور اصلی و مورد توجه در این سال، اولین همایش بین المللی "سیاست های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال" با هدف تبادل نظر در مورد سیاست های صنعتی و تجاری مکمل سیاست های اقتصاد کلان اتخاذ شده توسط دولت و به منظور اطمینان از رشد بلند مدت اقتصاد صادرات محور و اشتغال زا با حضور چهره های شاخص بین المللی و اندیشمندان داخلی در تاریخ 18 و 19 مهرماه در سال همایش های صدا و سیما برگزار می شود.