نوین تجارت

مدیریت هوش هیجانی در فروش
درباره دوره

درشرایطی که بحران وجود ندارد و رقابتی اساسا در پیش نیست شما مختارید به هرگونه که می خواهید کسب و کارتان را پایه ریزی کنید، اما بیش از یک قرن از چنین شرایطی می گذرد و هیچ بنگاه کسب و کاری دیگر چنین شرایطی را تجربه نمی کند، لذا ناگزیریم تا با تکنیک های فرم دهی و قالب بندی انواع کسب و کارها آشنا شویم تا بتوانیم برای تجارت خود شکل و فرمی مناسب با بیشترین بازدهی را با توجه به شرایط بازار و بازخورد مشتریان آن تنظیم، طراحی و اجرا کنیم.

مدل کسب و کار به ما کمک می کند تا ساختار مناسب خود را بهمراه بهترین مدل درآمدی پیدا کرده و آن را پایه گذاری کنیم.

اهداف
خروجی دوره
مخاطبین این دوره
مدرس این دوره
سيد مهدی ميررفيع

 سيد مهدي ميررفيع

متولد 1357 تهران 

سوابق آموزشی و تدریس

کارگاه آموزشي مهارتهای ارتباط تلفنی موثر  شرکت توسعه و نوآوری شهر )بانک شهر(

سمينار آموزشی مهارتهای ارتباط تلفنی موثر شرکت پارس جم.

سمينار آموزشی مهارت ها و تکنيک های ارتباط با مشتری شرکت پارس جم.

سمينار آموزشي تحول در فروش شرکت آريانا

سمينار آموزشي برندينگ شركت آريانا

سمينار آموزشي مهارت هاي ارتباط با مشتري در شرکت LG 

بيش از 40 دوره 6 ساعته در شهرهاي، تهران، كرج، تبريز، اصفهان، مشهد، بابل، رشت، شيراز، اهواز

کارگاه آموزشي مديريت شکايات مشتريان شرکت LG 3 دوره .

کارگاه آموزشي ارتباط با مشتري شرکت کارگزاري بورس مفيد

کارگاه آموزشي بهبود عملکرد و ايجاد خلاقيت شرکت کارگزاري بورس مفيد

کارگاه آموزشی اصول برگزاری نمايشگاه شرکت کارگزاري بورس مفيد

کارگاه آموزشی اصول برگزاری نمايشگاه شرکت تدبير پرداز.

کارگاه آموزشی بازاريابی و فروش زبان بدن مهارتهای ارتباط با مشتری در شرکت تدبير پرداز.

کارگاه آموزشی مهارت های ارتباط تلفنی مديريت رسيدگی به شکايات در شرکت تدبير پرداز.

کارگاه آموزشي بهبود عملکرد و ايجاد خلاقيت. شرکت LG - 6 دوره 4 ساعته.

مهارت های علمی و تخصصی
مدرس فروش و مذاکره ی حرفه ای
دیدگاه ها
نظرات مخاطبین دوره
پیشنهادهای ها
کتاب ها و دوره های پیشنهادی