نوین تجارت

اصول مذاکره
درباره دوره

درشرایطی که بحران وجود ندارد و رقابتی اساسا در پیش نیست شما مختارید به هرگونه که می خواهید کسب و کارتان را پایه ریزی کنید، اما بیش از یک قرن از چنین شرایطی می گذرد و هیچ بنگاه کسب و کاری دیگر چنین شرایطی را تجربه نمی کند، لذا ناگزیریم تا با تکنیک های فرم دهی و قالب بندی انواع کسب و کارها آشنا شویم تا بتوانیم برای تجارت خود شکل و فرمی مناسب با بیشترین بازدهی را با توجه به شرایط بازار و بازخورد مشتریان آن تنظیم، طراحی و اجرا کنیم.

مدل کسب و کار به ما کمک می کند تا ساختار مناسب خود را بهمراه بهترین مدل درآمدی پیدا کرده و آن را پایه گذاری کنیم.

اهداف
خروجی دوره
مخاطبین این دوره
دیدگاه ها
نظرات مخاطبین دوره
پیشنهادهای ها
کتاب ها و دوره های پیشنهادی