نوین تجارت

دوره جامع فروشندگی حرفه ای
درباره دوره

هیچ سازمان یا کسب و کاری از خطر کمبود نیروی قابل اطمینان و حرفه ای فروش مصون نیست در حقیقت واحد فروش یا فروشندگان قلب تپنده ی هر کسب و کار می باشد و بدون وجود چنین نیروی قابل اتکایی نمی توان نسبت به آینده و رشد کسب و کار خوشبین بود. از این رو مدرسه ی فروش نوین تجارت جهت افزایش بهره وری واحد فروش سازمان ها و توسعه مهارت های فروشندگان اقدام به برگزاری دوره ی جامع فروشندگی حرفه ای با حضور بهترین اساتید کشور نموده است.

عنوان نخست: تکنیک ها و ترفندهای حرفه ای  فروش می باشد که شامل سرفصل های

دام ها و اشتباهات رایج در فروش/ آزمون فروشنده موفق / ویژگی های مشترک فروشنده های موفق در جهان

Neuro sales / درد پرداخت و روشهای کاهش آن/آنکوور در قیمت گذاری فروش/تکنیک مارکیتا

قیمت گذاری تله ای در اقتصاد رفتاری/اثر طعمه سوم/تئوری کریس جانیزوسکی در قیمت گذاری

تکنیک شرکت نایک با رایحه/ انعطاف پذیری عصبی در تصمیم مشتریان/تئوری تاجفل در فروش

نقش کودکان در فروش/بررسی علمی تاثیر خانمها در فروش/تئوری پل زاک در فروش

نظریه موشهای صحرایی در فروش/ هورمونهای انتقال دهنده عصبی در فروش / راههایی برای نزدیک شدن به مشتریان

روشهای علاقه مند کردن دیگران به خود/اصل هارمونی در متقاعد سازی/اصل رفتار متقابل در متقاعد سازی

نقش صفات در پرزنت فروش/اصل نسبیت در متقاعد سازی/قانون نیوتن در متقاعد سازی

اصل کمیابی در فروش/اصل مرجعیت در فروش/اصل سازگاری در متقاعد سازی

اصل تاثیر اجتماعی در فروش/اصا نقشه راه در متقاعد سازی/اصل درگیری در فروش

اصل قول شفاهی در رشد فروش/اصل بی تفاوتی در متقاعد سازی/فروش در تحقیقات بازار

یار دوازدهم در فروش/جمله طلایی در قیمت دادن/فروش با کمک اعداد و ارقام

خاتمه سازی به شیوه فرانکلین/فروش به ضمیر ناخودآگاه مشتریان به شیوه برندها

 

اهداف

مدرسه ی فروش نوین تجارت با برگزاری دوره های کابردی و حرفه ای در این حوزه کوشیده است تا تمام موضوعات مرتبط ، تکنیک و سر فصل های علم فروش را پوشش دهد و دوره ای مطابق نیاز های واقعی بازار کار ارائه کند.

برخی از سرفصل های ارائه شده به شرح زیر می باشد :

- مدیریت و مهندسی فروش

- تیم سازی و کار تیمی

- مذاکره در فروش - فروشندگی حرفه ای

- هوش هیجانی و کنترل احساسات در فروشندگی

- شخصیت شناسی و ارتباطات موثر با رویکرد فروش حرفه ای

- ارزیابی از طریق بازی های جدی در فروش

و ...

خروجی دوره

- ارتقا توانایی نیروهای فروش برای زدن اهداف سازمانی و افزایش سطح درآمد سازمانی و فردی

- تیم سازی و تربیت نیرو های فروش به منظور افزایش روحیه کار تیمی و بهبود عملکرد فردی و گروهی

- استعدادیابی و کشف توانایی های مرتبت با فروشندگی حرفه ای

مخاطبین این دوره

- مدیران فروش سازمان ها که به تیم سازی و توسعه واحد فروش فکر می کنند.

- تمامی فروشندگان یا کارمندان واحد فروش سازمان ها که به دنبال تحصیلات آکادمیک و تکنیک های بروز هستند.

- کسانی که نمودار رشد خطی درآمد کارمندی حوصله شان را سر می برد.

- آنهایی که کار های روتین روزمره برایشان کسل کننده است.

- افرادی که به ارتباطات و هیجان علاقه مندند.

- اگر شماهم به درآمدی بی نهایت فکر میکنید، فروشندگی حرفه ای شغل مناسب شماست!

- این دوره برای مدیران فروش و تمام کسانی که به فروشندگی علاقمندند مناسب است.

دیدگاه ها
نظرات مخاطبین دوره
پیشنهادهای ها
کتاب ها و دوره های پیشنهادی