نوین تجارت

کار تیمی و تیم سازی در فروش
درباره دوره

هیچ سازمان یا کسب و کاری از خطر کمبود نیروی قابل اطمینان و حرفه ای فروش مصون نیست در حقیقت واحد فروش یا فروشندگان قلب تپنده ی هر کسب و کار می باشد و بدون وجود چنین نیروی قابل اتکایی نمی توان نسبت به آینده و رشد کسب و کار خوشبین بود. از این رو مدرسه ی فروش نوین تجارت جهت افزایش بهره وری واحد فروش سازمان ها و توسعه مهارت های فروشندگان اقدام به برگزاری دوره ی جامع فروشندگی حرفه ای با حضور بهترین اساتید کشور نموده است.

عنوان دوم: کارتیمی و تیم سازی می باشد که شامل سرفصل های

- مفاهیم اصلی و اصولی  کارتیمی (TEAM WORK) در شرکتها

- اهمیت کار تیمی در واحد فروش و سازمان

- انواع تیم و کارکردها ی آن

- روشهای تیم سازی

-  چالش های  کار تیمی  در سازمان و راهکارها

اهداف

مدرسه ی فروش نوین تجارت با برگزاری دوره های کابردی و حرفه ای در این حوزه کوشیده است تا تمام موضوعات مرتبط ، تکنیک و سر فصل های علم فروش را پوشش دهد و دوره ای مطابق نیاز های واقعی بازار کار ارائه کند.

برخی از سرفصل های ارائه شده به شرح زیر می باشد :

- مدیریت و مهندسی فروش

- تیم سازی و کار تیمی

- مذاکره در فروش - فروشندگی حرفه ای

- هوش هیجانی و کنترل احساسات در فروشندگی

- شخصیت شناسی و ارتباطات موثر با رویکرد فروش حرفه ای

- ارزیابی از طریق بازی های جدی در فروش

و ...

خروجی دوره

- ارتقا توانایی نیروهای فروش برای زدن اهداف سازمانی و افزایش سطح درآمد سازمانی و فردی

- تیم سازی و تربیت نیرو های فروش به منظور افزایش روحیه کار تیمی و بهبود عملکرد فردی و گروهی

- استعدادیابی و کشف توانایی های مرتبت با فروشندگی حرفه ای

مخاطبین این دوره

- مدیران فروش سازمان ها که به تیم سازی و توسعه واحد فروش فکر می کنند.

- تمامی فروشندگان یا کارمندان واحد فروش سازمان ها که به دنبال تحصیلات آکادمیک و تکنیک های بروز هستند.

- کسانی که نمودار رشد خطی درآمد کارمندی حوصله شان را سر می برد.

- آنهایی که کار های روتین روزمره برایشان کسل کننده است.

- افرادی که به ارتباطات و هیجان علاقه مندند.

- اگر شماهم به درآمدی بی نهایت فکر میکنید، فروشندگی حرفه ای شغل مناسب شماست!

- این دوره برای مدیران فروش و تمام کسانی که به فروشندگی علاقمندند مناسب است.

دیدگاه ها
نظرات مخاطبین دوره
پیشنهادهای ها
کتاب ها و دوره های پیشنهادی