نوین تجارت

ارزیابی نیرو های فروش از طریق بازی های جدی انفرادی فردی و تیمی
درباره دوره

در دنیای کسب و کار پیچیده و پرتلاطم امروز ما که مشتریان از هوشیاری و حق انتخاب زیادی برخوردارند نیازمند تیم فروشی هستیم که بتواند انتظارات و احساسات مشتریان را خوب درک کند و نه بعنوان یک فروشنده صرف بلکه بعنوان یک پارتنر قابل اعتماد در کنار آنها بایستد. از این رو نیاز به شناخت و تقویت توانمندی های تیم حرفه ای فروش بیش از پیش اهمیت می یابد.

ما به شما کمک خواهیم کرد تا بتوانید از طریق مصاحبه های بازی_محور هم از بین متقاضیان و هم از میان اعضای تیم فروش خود مستعدترین افراد را غربال و حتی شکاف موجود دانشی را با کمک بوردگیم های تخصصی آموزشی و کوچینگ پر کنیم.

اهداف

مدرسه ی فروش نوین تجارت با برگزاری دوره های کابردی و حرفه ای در این حوزه کوشیده است تا تمام موضوعات مرتبط ، تکنیک و سر فصل های علم فروش را پوشش دهد و دوره ای مطابق نیاز های واقعی بازار کار ارائه کند.

برخی از سرفصل های ارائه شده به شرح زیر می باشد :

- مدیریت و مهندسی فروش

- تیم سازی و کار تیمی

- مذاکره در فروش - فروشندگی حرفه ای

- هوش هیجانی و کنترل احساسات در فروشندگی

- شخصیت شناسی و ارتباطات موثر با رویکرد فروش حرفه ای

- ارزیابی از طریق بازی های جدی در فروش

و ...

خروجی دوره

- ارتقا توانایی نیروهای فروش برای زدن اهداف سازمانی و افزایش سطح درآمد سازمانی و فردی

- تیم سازی و تربیت نیرو های فروش به منظور افزایش روحیه کار تیمی و بهبود عملکرد فردی و گروهی

- استعدادیابی و کشف توانایی های مرتبت با فروشندگی حرفه ای

مخاطبین این دوره

- مدیران فروش سازمان ها که به تیم سازی و توسعه واحد فروش فکر می کنند.

- تمامی فروشندگان یا کارمندان واحد فروش سازمان ها که به دنبال تحصیلات آکادمیک و تکنیک های بروز هستند.

- کسانی که نمودار رشد خطی درآمد کارمندی حوصله شان را سر می برد.

- آنهایی که کار های روتین روزمره برایشان کسل کننده است.

- افرادی که به ارتباطات و هیجان علاقه مندند.

- اگر شماهم به درآمدی بی نهایت فکر میکنید، فروشندگی حرفه ای شغل مناسب شماست!

- این دوره برای مدیران فروش و تمام کسانی که به فروشندگی علاقمندند مناسب است.

دیدگاه ها
نظرات مخاطبین دوره
پیشنهادهای ها
کتاب ها و دوره های پیشنهادی