نوین تجارت

دکتری مدیریت عالی کسب و کار (DBA)
درباره دوره

خلق،توسعه و اجرای راهبردهای جدید به منظور افزایش موفقیت های کسب و کار نیازمند رویکردی ساختار یافته می باشد.به عنوان یک رهبر کسب و کار شما می بایست محیط در حال تغییر کسب و کار خود را درک کنید، در خصوص جهت حرکت خود انتخاب هایی استراتژیک انجام دهید، این جهت گیری را با دیگران در میان بگذاریدو روشن کنید که این حرکت چگونه اجرایی خواهد شد.با توجه به رویکرد سیستمی ، رهبری استراتژیک یکی از دارایی های اساسی در نظام سازمان است .رهبری استراتژیک در افراد خود را به شکل قابلیت پیش بینی ، چالش پذیری ،تفسیر و تحلیل اطلاعات ، تصمیم گیری ،هدایت و توانمندسازی دیگران به منظور ایجاد تغییرات استراتژیک ضروری و خلق مزیت رقابتی پایدارتر نشان می دهد.دوره DBA با گرایش استراتژی ، مدیران و رهبران کسب و کار را برای ایجاد نتایج استراتژیک آماده می سازد.

در این دوره مدیران نه تنها چگونه فکر کردن را می آموزند بلکه آموزش می بینند که چه زمانی نیاز به ایجاد و توسعه به برنامه استراتژیک دارند.همچنین می آموزند که به منظور بقاء و توسعه سازمان در محیط نامطمئن و مبهم چگونه استراتژی ها را رهبری کنند.

این دوره، با مطرح نمودن و به کارگیری تئوری و یافته های تجربی در خصوص طراحی و اجرای استراتژی در حوزه های گوناگون بازار،منابع انسانی،مالی، تکنولوژی ،IT ، تولید و ...،در پی آشناسازی شرکت کنندگان با انواع دیدگاه ها در خصوص پژوهش در حوزه استراتژی می باشد.

اهداف

پرورش مدیران و تبدیل آنها به رهبرانی استراتژیک ، اخلاق گرا ، نوآور ، مسئول و اجتماعی که نه تنها در پی کاوش ، ایجاد و نمایش سطوح جدیدی از تفکر و عمل استراتژیک خلاق و میان رشته ای هستند بلکه به گونه ای اثر بخش در جامعه ی محلی و جهانی مشارکت داشته باشند.

خروجی دوره
  • ارائه نگرشی نوین در برخورد با مسائل دنیای کسب و کار
  • ایجاد توانایی تدوین راه حل های استراتژیک نوین و خلاقانه به منظور برخورد با چالش های سازمانی از طریق به کارگیری دانش،پژوهش و تجارب نوین مدیریت استراتژیک
  • طراحی ،اجرا و نتیجه گیری از پروژه های تحقیقاتی کاربردی
مخاطبین این دوره

فارغ التحصیلان دوره MBA

 

فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی هر رشته

دیدگاه ها
نظرات مخاطبین دوره
پیشنهادهای ها
کتاب ها و دوره های پیشنهادی