نوین تجارت - مدرس

دکتر علی مسعودی

دکتر یحیی علوی مشاور بین المللی کسب و کار در زمینه فروش و بازاریابی است. دکترای رفتار مصرف کننده از دانشگاه فلوریدا و MBA بازاریابی از بهترین مدارس کسب و کار ایالالت متحده آمریکا دارد. او یکی از کارآفرینان محترم، مورد علاقه و موفق است. که بیش از ۲۰۰ کارگاه آموزشی فروش و بازاریابی را با بیش از ۵۰،۰۰۰ دانش آموز همراه با ارائه مشاوره توسعه کسب و کار برای شرکت های بزرگ ارائه کرده است. دکتر یحیی علوی سخنران فوق العاده محبوب و یکی از جوانترین و موفق ترین کارآفرینان در حرفه خود است. شور و شوق، تعهد و انرژی او به هر جلسه، کارگاه و کنفراسی ارزش و اعتبار می بخشد.


مدارک

 • دکترای بازاریابی، رفتار مصرف کننده دانشگاه FIU
 • دکترای بازاریابی، رفتار مصرف کننده دانشگاه FIU

سوابق تدریس

 • مدرس دوره های MBA و DBA در مؤسسه کسب و کار ماهان
 • مدرس دوره های MBA و DBA در دانشگاه تهران
 • مدرس دوره های MBA و DBA در دانشگاه امیرکبیر
 • مدرس دوره های MBA و DBA در دانشگاه شریف
 • مدرس دوره های مشتریک در مؤسسه کسب و کار ماهان
 • و دانشگاه های MSU مالزی UMEF سوئیس و masstricht هلند

سوابق مشاوره

 • مشاور ارشد شرکت ارتباطات همراه اول
 • مشاور شرکت نویسن تجارت در سال های 95 الی 97
 • مدرس دوره های MBA و DBA در دانشگاه امیرکبیر
 • مدرس دوره های MBA و DBA در دانشگاه شریف
 • مدرس دوره های مشتریک در مؤسسه کسب و کار ماهان
 • و دانشگاه های MSU مالزی UMEF سوئیس و masstricht هلند

Clients

مخاطبین و مشتریان

Clients

مخاطبین و مشتریان

عضویت ها

 • عضو انجمن کیفیت آسیا و اقیانوسیه
 • عضو انجمن کیفیت آمریکا
 • عضو انجمن انفورماتیک ایران
 • عضو انجمن مدیریت منابع انسانی ایران
 • عضو انجمن مدیریت پروژه آمریکا

کتب و مقالات

 • مدیریت پروژه به سبک ناسا، ISI Magazine 1391
 • 10 عامل کلیدی موفقیت پروژه ISI Magazine 1391
 • ممیزی پروژه ISI Magazine 1391