مرکز آموزش بازرگانی کاشان

دوره های آموزشی

آخرین اخبار

صدور گواهی الکترونیکی توسط مرکز آموزش بازرگانی

قابل توجه مودیان مالیاتی، مشاورین املاک، کاربران سامانه ستاد و کاربران سایر سامانه های دارای قابلیت استفاده از امضای الکترونیکی :

صدور گواهی الکترونیکی توسط مرکز آموزش بازرگانی و کلیه نمایندگی های تحت پوشش در سراسر کشور

آزمون تایید صلاحیت بازاریابی

با توجه به گسترش فعالیتهای آموزش عالی در رشته های مدیریت در سطح دانشگاههای سراسری – آزاد – غیر انتفاعی – علمی و کاربردی و پیام نور و استقبال چشم گیر علاقمندان به ادامه تحصیل در این رشته ها و نیز نیاز بازار کار به افرادی با صلاحیت و دارای مهارت و دانش لازم انجمن علمی بازاریابی به عنوان تنها مرجع علمی مورد تایید در این زمینه برای اولین بار در سال 1393 اقدام به برگزاری آزمون تایید صلاحیت علمی بازاریابی نمود و امسال نیز برای دومین بار با همکاری مرکز آموزش بازرگانی این آزمون برگزارخواهد شد .

همایش ها

شرکت های همکار